KAPCSOLAT

Csete Zoltán

Tel.: 06-20-9947-142

info@komplex-munkavedelem.hu

Munkavédelem

A munkavédelem lényege a szervezetten munkát végzők egészségének, testi épségének, munkavégző képességének megóvása, a munkakörülmények humanizálása. Ez egyaránt érdeke minden munkáltatónak és munkavállalónak. A személyi és tárgyi feltételeket oly módon kell megteremteni, hogy megelőzhessük a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Mindezek függetlenek a munkavégzés szervezeti vagy tulajdoni formáitól. A balesetek és foglalkozási ártalmak megelőzhetőek, ha az ember a maga alkotta gépeket, berendezéseket, eszközöket biztonságossá tudja tenni. A munkavállalók munkakörülményei, biztonsága, szociális ellátottsága döntően megszabja a munkakedvet és a munka hatékonyságát. A munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelményeket, a kapcsolódó törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszerét, valamint mindezek végrehajtására vonatkozó előírásokat a munkavédelmi törvény és a kapcsolódó előírások foglalják össze.

Szolgáltatásaink:

 • Munkavédelmi szaktanácsadás
 • Munkahelyi kockázatelemzés és értékelés készítése és felülvizsgálata
 • Kémiai kockázatelemzés és értékelés készítése és felülvizsgálata
 • Munkavédelmi Szabályzat készítése és karbantartása
 • Egyéni védőeszközök meghatározása munkakörönként, az egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása
 • Egységes átfogó megelőzési stratégia kidolgozása
 • Munkavédelmi oktatás koordinálása, ismétlődő oktatás megtartása, dokumentálása, oktatási tematika összeállítása
 • Munkabalesetek, üzemi balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv elkészítése
 • Súlyos munkabalesetek, események esetén (értesítést követően) azonnali helyszíni közreműködés (helyszín biztosítása, hatóságok értesítése, stb.)
 • Munkavédelmi bejárások szervezése, dokumentálása, intézkedési tervek készítése
 • Kapcsolattartás az illetékes hatósággal
 • Gépek, munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálata, közreműködés az üzembe helyezésnél

VISSZA A NYITÓLAPRA

Copyright © Nodex Kft. Minden jog fenntartva.

Website by Grafika Centrum